Uit een artikel (Dwalingen in de methodologie) in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde waar o.a. onderzoek over de werkzaamheid van homeopathie wordt geëvalueerd:

Homeopathie
‘Hoe methodologisch vlekkeloos onderzoek tot onjuiste  resultaten kan leiden, laten bijvoorbeeld studies naar het effect van  homeopathie fraai zien. Een meta-analyse van gerandomiseerde  onderzoekingen, zorgvuldig geselecteerd op basis van de hoogste  methodologische standaarden, liet een statistisch significant gunstig  effect van homeopathische behandeling zien. In dit geval is het naar onze mening onjuist te concluderen dat er  overtuigend bewijs is dat deze therapie werkt, ongeacht het hoge niveau  van bewijs, aangezien de uitgangshypothese onjuist was: er kán namelijk  geen effect zijn van homeopathische geneesmiddelen. Wij geven toe dat  dit filosofisch gezien een a-prioristisch standpunt is, maar laten ons  leiden door de aan James Oberg toegeschreven waarschuwing: ‘Keeping an  open mind is a virtue, but not so open that your brains fall out.’
Vanzelfsprekend is het zo dat indien men bereid is te  geloven dat homeopathie een farmacologisch effect zou kunnen hebben, de  meta-analyse de juistheid van deze visie ondersteunt. Dit leidt tot de  bevreemdende conclusie dat de interpretatie van bevindingen uit in  methodologische zin perfect onderzoek radicaal kan verschillen.’
Wat is dit nou? De medische wereld beweert, met de vereniging tegen kwakzalverij voorop, dat homeopathie niet wetenschappelijk bewezen is en dus niet werkt. Vervolgens zegt men in haar eigen lijfblad dat er uitstekend onderzoek naar de werkzaamheid van homeopathie is gedaan en dat daaruit blijkt dat homeopathie wel degelijk werkt. Vervolgens zegt men dat homeopathie niet kan werken, omdat het niet kan werken…

Waarom vraag ik me dan in godsnaam af vragen/eisen ze van ons om wetenschappelijk bewijs te geven dat homeopathie werkt, wanneer als het bewezen wordt, ze zeggen dat het niet kan werken… Niet erg wetenschappelijk en om Einstein maar te quoten:

“it’s harder to crack a prejudice than a atom” 

Eugene van Grinsven
Klassiek homeopaat