Laatst stond in de nieuwsbrief van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN) het volgende persbericht:

Persbericht PPCG

30-10-2012
Utrecht, 4 oktober 2012
Patiënt wenst ‘geïntegreerde zorg’: regulier en complementair gecombineerd Patiënten willen dat huisartsen een combinatie van reguliere en complementaire zorg toepassen. Dat blijkt uit een onderzoek onder volwassenen met chronische gewrichtsklachten. De onderzoeksresultaten werden op 4 oktober gepresenteerd op het congres Heel de Mens in Utrecht. Aan respondenten is onder meer gevraagd of zij complementaire behandelwijzen gebruiken voor hun huidige klachten en hoe zij de rol van de huisarts zien.
Huisarts heeft taak bij informatie over complementaire zorg Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij een representatieve groep volwassenen met chronische gewrichtsklachten. Bij klachten als artrose, reuma en fibromyalgie gaan patiënten nu vaak op eigen initiatief op zoek naar complementaire behandelwijzen, zoals acupunctuur en osteopathie. Slechts één derde bespreekt dit actief met de eigen huisarts. Uit het onderzoek blijkt dat 92% van de patiënten wenst dat de huisarts het initiatief neemt om hen te informeren over de mogelijkheid van complementaire behandelwijzen. Zelfs bij de groep respondenten die géén gebruik maakt van deze behandelwijzen, wil 74% dat de huisarts hen ook wijst op de mogelijkheid van complementaire zorg.
Geïntegreerde benadering: ‘het beste uit twee werelden’ Uit het onderzoek blijkt dat 86% van de patiënten met gewrichtsklachten al gebruik maakt van complementaire behandelwijzen. Het gaat dan vooral om osteopathie, acupunctuur, homeopathische geneesmiddelen of natuurgeneeskunde. Voornaamste redenen voor het gebruik zijn ‘het vertrouwen in de integrale aanpak’, ‘goede verhalen over complementaire behandelwijzen gehoord’ en ‘de wens om een behandeling te krijgen vanuit een andere kijk op gezondheid’. Patiënten verwachten het ‘beste uit twee werelden’ te krijgen als de huisarts een geïntegreerde benadering volgt. “In tegenstelling tot vroeger zie je dat patiënten nu vanuit een positieve motivatie reguliere en complementaire behandelwijzen willen combineren. Tien jaar geleden gingen patiënten voornamelijk nog uit onvrede op zoek naar alternatieven”, stelt Ruth Seldenrijk, voorzitter van de PPCG. Dit komt overeen met eerdere bevindingen van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).
Over PPCG PPCG is het Patiëntenplatform voor Complementaire Gezondheidszorg waarbij diverse patiëntenverenigingen zijn aangesloten. Dit onderzoek is uitgevoerd door het van Praag Instituut, Louis Bolk Instituut en Zorgbelang Groningen in opdracht van PPCG, en gefinancierd door VWS via Fonds PGO. Het onderzoek is in samenwerking met de Reumapatiëntenbond en zorgverzekeraar Menzis opgezet.
Artikel gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift: Patient, education and counseling.
Posted By Frits Kranenbarg.

De huisarts is de centrale spil van onze gezondheidszorg, ook voor mij als klassiek homeopaat. Een huisarts kent zijn patiënten, ziet veel verschillende aandoeningen en alle leeftijden komen in zijn praktijk. Ze zijn wat mij betreft de grote ‘doorverwijzers’.

Maar hier gaat het vaak mank, hij verwijst nauwelijks door naar alternatieve mogelijkheden. Uit bovenstaand persbericht blijkt duidelijk dat de patiënt dat graag wil en dat zou toch een goede reden moeten zijn om dat eens meer te doen.
Maar er is ook een diepere reden om dit te doen. De reguliere geneeskunde beslaat slechts de helft van de (medicinale) geneeskunst. Namelijk het genezen ‘van buiten af’ (allopathie) en negeert het stimuleren ‘van binnenuit ‘, van het zelf genezend vermogen in iedere mens (homeopathie). Iets wat zelfs vaak eerder aangewezen is als allopathie.
Hoe dan ook is de huisarts voor mij de centrale spil in de geneeskunde, alleen nemen ze die niet in. Dus kom op huisartsen, recht eens je rug tegen over de Vereniging tegen de Kwakzalverij, de farmaceutische industrie,  je eigen vooroordelen of wat je reden ook mag zijn en neem werkelijk die centrale plaats in…
Het is in belang van je patiënten en voor hen ben je toch dokter geworden!?