Als er iets is waar u niet tevreden over bent, bespreek dat eerst met mij. Ik denk dat we er samen wel uit komen. Komen wij niet samen tot een oplossing, dan kunt u onderstaande procedure volgen:

Neem contact op over uw klacht met mijn beroepsvereniging NVKH Klachten kunnen gaan over uw behandeling, bejegening, of de bereikbaarheid. Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, Expertisecentrum klachtbehandeling, inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. Wordt uw klacht, naar uw mening, niet opgelost dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak. Alle homeopaten die lid zijn van de beroepsvereniging NVKH zijn aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht.

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg Tot slot is er nog een mogelijkheid om uw klacht neer te leggen bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Ik ben als NVKH-homeopaat ingeschreven in het RBCZ-register en daardoor onderhevig aan het tuchtrecht dat wordt verzorgd door het TCZ.