Op het gebied van vaccinaties, ziektepreventie en profylaxe biedt mijn praktijk een heel scala aan alternatieve homeopathische mogelijkheden.

Je kunt bij mij terecht voor:

  • Een alternatieve kijk ten aanzien van reguliere vaccinaties en overleg hierover.
  • Begeleiding van reguliere vaccinaties met homeopathie.
  • Het ontstoren van reguliere vaccinaties. Het ontstoren van reguliere vaccinaties is het systematisch toepassen van homeopathische middelen met als doel de eventuele schade door vaccinaties zo veel mogelijk te herstellen.
  • Homeoprofylaxe is het gebruik van gepotentiëerde middelen op een systematische manier ter voorkoming van het ontwikkelen van de karakteristieke symptomen van infectieuze ziekten. Indien men de keuze maakt geen reis of kindvaccinaties te nemen, kan homeoprophylaxe een alternatieve manier zijn voor een zekere mate van bescherming. Ik volg daarbij de inzichten van Isaac Golden.