Consulten bij klassiek homeopaten die zijn aangesloten bij de NVKH worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze vergoeding is onderdeel van het aanvullende deel van je zorgverzekering en kun je vinden in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

In dit vergoedingen overzicht 2024 (klik hier) worden de aanvullende zorgverzekeringen vermeld en daarbij de dekking die deze geven specifiek voor consulten van klassiek homeopaten die aangesloten zijn bij de NVKH en RBCZ. Ik adviseer je om bij twijfel voor de behandeling eerst contact op te nemen met je verzekeraar over de hoogte van de vergoedingen en of er nog bepaalde voorwaarden gelden. Verder wil ik je er op wijzen dat het eigen risico van €385,- bij het basispakket hoort en NIET van toepassing is op de aanvullende verzekering.