Disclaimer voor www.eugenevangrinsven.nl

Praktijk voor klassieke homeopathie – Eugène van Grinsven (Kamer van Koophandel: 17251562), hierna te noemen Eugène van Grinsven, verleent u hierbij toegang tot www.eugenevangrinsven.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Eugène van Grinsven behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend.

Beperkte aansprakelijkheid
Eugène van Grinsven spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eugène van Grinsven nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eugène van Grinsven.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eugène van Grinsven, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.