Welkom!

Mijn naam is Eugène van Grinsven, klassiek homeopaat. Homeopathie is een andere manier van genezen dan de reguliere geneeskunde. Een homeopaat werkt met speciaal bereidde middelen die het natuurlijke genezingsproces stimuleren. De middelen die gebruikt worden komen uit het planten, mineralen of uit het dierenrijk en zijn veilig en niet toxisch. Veel mensen, vastgelopen in de reguliere geneeskunde, hebben door middel van homeopathie alsnog verbetering of zelfs genezing van hun klachten ervaren. Dit komt omdat met homeopathie jouw klachten op een andere manier worden behandeld. Homeopathie staat voor een natuurlijke, diepgaande manier van genezen, even waardevol als de reguliere geneeskunde.

Homeopathie: meer dan een alternatief!

Wat ik je mee geef is het vertrouwen dat je in staat bent jezelf te genezen. Mogelijk is dit het meest fundamentele verschil tussen een homeopathische en reguliere benadering. Een homeopaat gaat ervan uit dat je zelf in staat bent om je klachten op te lossen. Dit zelf genezend vermogen is mogelijk bedolven geraakt, letterlijk door te veel, of te snel gebruik van reguliere medicatie en/of figuurlijk door het uitgangspunt van de reguliere geneeskunde dat je het zelf niet zou kunnen.

Overigens zit de kracht van de reguliere geneeskunde erin om iets te kunnen doen als je zelf echt niets meer kunt, je vitaliteit helemaal weg is of de situatie levensbedreigend is. Echter… meestal is dat niet het geval. En dan ben je beter af met homeopathie. Met homeopathie word je terug op eigen benen gezet en ga je het heft weer in eigen handen nemen.

In mijn praktijk ervaar ik dagelijks dat het zelf genezend vermogen vaak toereikend is om je weer gezond te maken. Als het goed gestimuleerd wordt, is het tot heel veel in staat.

 

Op zaterdag 7 en 14 september 2024 geef ik weer een 2-daagse cursus “Homeopathie voor thuis en op reis” waarin je veel leert over homeopathie en ook om zelf wat te kunnen met homeopathie bij kleine, alledaagse klachten. Voor meer informatie klik hier