Op het gebied van vaccinaties, ziektepreventie en profylaxe biedt mijn praktijk een heel scala aan alternatieve homeopathische mogelijkheden.

Je kunt bij mij terecht voor:

  • Een alternatieve kijk ten aanzien van reguliere vaccinaties en overleg hierover.

  • Begeleiding van reguliere vaccinaties met homeopathie.

  • Het ontstoren van reguliere vaccinaties. Het ontstoren van reguliere vaccinaties is het systematisch toepassen van homeopathische middelen met als doel de eventuele schade door vaccinaties zo veel mogelijk te herstellen.