Op het gebied van vaccinaties, ziektepreventie en profylaxe biedt mijn praktijk een heel scala aan alternatieve homeopathische mogelijkheden.

Je kunt bij mij terecht voor:

  • Een alternatieve kijk ten aanzien van reguliere vaccinaties en overleg hierover.

  • Begeleiding van reguliere vaccinaties met homeopathie.

  • Het ontstoren van reguliere vaccinaties. Het ontstoren van reguliere vaccinaties is het systematisch toepassen van homeopathische middelen met als doel de eventuele schade door vaccinaties zo veel mogelijk te herstellen.

  • Homeoprofylaxe (naar de inzichten van Isaac Golden). Dit is een systematische toepassing van homeopathische middelen ter voorkoming van het ontwikkelen van symptomen van infectieuze ziekten. Hiermee kan het gezien worden als een alternatief voor kinder-, griep- of reisvaccinaties en kun je het inzetten bij uitbraken van infectieuze (kinder)ziekten.